MMORSKA Rejestracje jachtów i łodzi w REJA24
Rejestrujemy Jachty i Łodzie w REJA24

REJA 24, czyli nowoczesny rejestr jednostek pływających.

19.02.24 14:33

Nowa Ustawa i Nowy Porządek

Obraz luksusowego jachtu w cyfrowym oceanie.

12. kwietnia 2018 roku podpisano ustawę o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Jest to pierwszy poważny krok w kierunku uporządkowania polskiego systemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m długości. Nowa ustawa definiuje zarówno pojęcie takiej jednostki, która będzie podlegała rejestracji, wyłącza z obowiązku jednostki które nie muszą być rejestrowane a co najważniejsze - likwiduje poprzednie rejestry.

Wejście w życie przepisów ustawy określono na sierpień 2020 roku. Jak to zwykle bywa przy wszelkich reformach i zmianach, pojawiły się opinie sceptyczne i mocno krytyczne w odniesieniu do tego projektu. Nie wnikając w szczegóły, po już kilku latach funkcjonowania systemu, możemy powiedzieć, że jest jednym z nowocześniejszych i bardziej zaawansowanych technicznie rejestrów na świecie. Ujednolica szereg informacji, standaryzuje wymagania a także zapewnia aktualność danych dotyczących jednostek pływających. Ważnym aspektem jest także fakt iż znosi monopol rejestracji jachtów. Od tego momentu każde starostwo w Polsce może rejestrować, wyrejestrowywać i zmieniać dane w rejestrze i przywilej ten nie należy już tylko do związków. 

Są oczywiście także i cienie nowej sytuacji, takie jak chaos informacyjny wśród żeglarzy, niekompetencja urzędników, niezrozumienie celowości takich czy innych przepisów prawa.

Nie zmienia to jednak faktu, że REJA24 stała się całkiem popularna zarówno w Polsce jak i za granicą. Nowy system umożliwił prowadzenie rejestracji online, co znacznie ułatwia cały proces. Mimo pewnych kontrowersji i piętrzących się "ale", uznać należy, że jednolity system rejestracji jest potrzebny i porządkuje system prawny w zakresie legalizacji użytkowania środków transportu jakimi niewątpliwie są jachty, łodzie i skutery wodne.

W wyniku wejścia w życie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m; a także aktów wykonawczych jej dotyczących, możemy się pochwalić nowoczesnym dokumentem rejestracyjnym w formie plastikowej karty. Rozmiar dowodu rejestracji łodzi jest tożsamy z naszymi dowodami osobistymi. Notabene, za druk kart odpowiada także PWPW. 

polska bandera na wietrze i błekitnym niebie

Wygaszone rejestry

Wprowadzenie w życie nowej ustawy o rejestracji jachtów do 24 m skutkował likwidacją poprzednich rejestrów. W praktyce oznacza to, że każda nowa i kolejna rejestracja będzie wprowadzana do nowego rejestru REJA24 od zera. Dane z rejestrów wygaszanych nie były ani kopiowane, ani powielane. Logika ta zapewnia maksymalną możliwą aktualność danych w nowym rejestrze REJA24. Ustalono również okresy karencji, z których najdłuższy dotyczył jednostek zarejestrowanych od roku 2006 w górę aż do sierpnia 2020 roku. Data graniczna przypada na dzień 31. stycznia 2023, w którym łodzie, jachty i inne jednostki pływające zarejestrowane w poprzednich rejestrach tracą ważność rejestracji i certyfikatów przynależności. Od lutego 2023 obowiązuje już jedynie rejestracja jednostki w REJA24.

To ważny krok w kierunku modernizacji branży żeglarskiej w Polsce i ułatwienia zarządzania flotą jednostek pływających.


Kogo dotyczy rejestracja obowiązkowa?

Nowa ustawa jasno reguluje zasady, według których część jednostek podlega obowiązkowej rejestracji, a część dobrowolnej. Innymi słowy, rejestrować możemy w zasadzie każdą jednostkę. Ale nie musimy, jeśli łódź, jacht czy motorówka nie przekracza określonego minimum, np. dla jednostek o długości powyżej 7,5 metra rejestracja jest obowiązkowa. Dotyczy to zarówno jednostek używanych w celach rekreacyjnych, jak i tych wykorzystywanych komercyjnie. Rejestracja zapewnia odpowiednią identyfikację jednostki oraz umożliwia ściganie przypadków kradzieży czy nielegalnego użytkowania. Dlatego też warto zastanowić się nad zarejestrowaniem swojej jednostki nawet jeśli nie przekracza ona wymaganego minimum.

Obowiązkowo zarejestrujemy zatem jacht lub jednostkę pływającą:

  • która przekracza 7,5 m długości
  • lub której moc silników przekracza 15kW,
  • lub używaną do połowów rybackich (kutry),
  • lub jednostkę pływającą poza wodami Rzeczypospolitej Polskiej (chyba, że jednostka posiada inną niż polską przynależność).


Co to oznacza?

Przykład 1: twoja łódka ma 6 metrów i silnik mniejszy niz 15kW, jednak używasz jej na wodach terytorialnych innego państwa - musisz rejestrować

Przykład 2: twoja motorówka ma 4,5 metra długości, ale silnik 56kW - musisz rejestrować,

Przykład 3: twoja żaglówka ma 3,5 metra i nie posiada silnika pomocniczego, porusza się tylko po wodach śródlądowych polskich - nie musisz rejestrować.

Przykład 5: twoja motorówka ma 10 metrów długości i silniki o mocy 20kW, ale używasz jej tylko na wodach śródlądowych polskich - musisz rejestrować.

Pamiętaj, że rejestracja jednostki pływającej to obowiązek prawny, który pozwala na legalne korzystanie z takiej jednostki na wodach.


Jeżeli po przeczytaniu powyższych informacji nadal mają Państwo wątpliwości dotyczące obowiązków rejestracyjnych, zalecamy bezpośredni kontakt z nami. Chętnie pomożemy w procesie rejestracji jachtu i ocenimy, czy jest ona wymagana przez prawo. Niezależnie od tego, czy Twoja jednostka pływająca przekracza 7,5 m długości, czy jej moc silników przekracza 15kW, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zrozumieć i spełnić wszelkie obowiązki prawne.